zondag 17 juni 2018

Geschreven door: Joy Kon

De Verenigde Naties heeft 17 juni verklaard tot ‘werelddag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte’. Dit om bewustwording van het probleem te vergroten en de bestrijding van woestijnvorming onder de aandacht te brengen. 


Kennis vergaren

Ver voor het concept ‘klimaatverandering’ voor het eerst werd benoemd, was Israel al lang bezig met het terugdringen van de woestijn. In een land dat grotendeels uit dorre gronden bestaat, is het beheren van woestijnland en het bestrijden van woestijnvorming een dagelijkse uitdaging. JNF is toonaangevend op dit gebied vanwege zijn intensieve investering in ecologische- en milieuprogramma’s ter bestrijding van woestijnvorming en het herstellen van aangetaste bodems. Zijn ervaring, praktische knowhow en kennis van technologieën in beheer van bossen, hergebruik van afvalwater en het voorkomen van bodemerosie kunnen als voorbeeld dienen in landen met soortgelijke gebieden van de wereld.

Met behulp van vrienden en donateurs wereldwijd doet het JNF in samenwerking met het Israelisch hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen onderzoek over woestijnvorming. Hiermee is gespecialiseerde kennis vergaard op gebied van bos beheer, onderzoek en monitoring, bodembescherming en biologische bestrijding van plagen.

 
De Negev woestijn voor (L) en na (R) inzet van JNF. foto: KKL-JNF foto archief
 
Koning Willem-Alexander waterreservoir (L) HaKoren waterreservoir (R). foto: KKL-JNF foto archief
 
Arava Research Institute

Kennis delen

Als gevolg van Israels uitstekende ervaring op dit gebied, zien veel landen Israel als gezaghebbend op ecologische kwesties. Onderzoekers uit de hele wereld zijn zeer geïnteresseerd in de methoden die Israel heeft ontwikkeld voor woestijn, bebossing en landbouw. JNF helpt landen met soortgelijke problemen met het aanpakken van klimaat bedreigingen ter bevordering van duurzame land- en bebossing.

 
Kennis wordt met boeren in Tukana, Kenia gedeeld.  (foto: youtube)

Zoals hoofd bosbouw David Brand van het KKL-JNF zegt: “Door de jaren heen heeft KKL-JNF geavanceerde technieken ontwikkeld voor het verzamelen van afvalwater in regio’s waar de neerslag laag is. Met dat water kunnen wij bomen laten groeien in lage dichtheid. Hoewel het niet leidt tot een dicht bos, schept het voor die gebieden ecologische voordelen, zoals schaduw en begrazing. Veel landen over de hele wereld leren van onze kennis over instandhouding van land, het tegengaan van woestijnvorming en het planten van bossen in droge en halfdroge gebieden.”


Internationale conferenties 

 

Wat men wellicht niet weet is dat de VN en JNF samenwerken op het gebied van milieu.

Het VN-Bossenforum (UNFF) is een intergouvernementeel forum voor bosbouwbeleid. Forumleden zijn alle VN-lidstaten, maar ook permanente leden, het secretariaat van het forum en verschillende organisaties op het gebied van bosbouw. Het Forum is in 2000 opgericht door de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC). De 13e zitting van het Forum die dit jaar in New York werd gehouden, was gericht op de uitvoering van het VN-strategische plan voor  bebossing (UNSPF) 2017-2030, met de nadruk op voedselzekerheid. De staat Israel is lid van VN-Bossenforum.  Zijn officiële vertegenwoordiger is JNF’s hoofd bosbouw Dr. David Brand.

Dr. David Brand: “We werken nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Israëlische delegatie bij de VN, met als doel ervoor te zorgen dat bossen gezond blijven voor zowel de huidige generatie als de volgende generaties. De deelname van het VN-Bossenforum maakt deel uit van de lopende activiteiten van de Land Development Authority, waarin senior professionals JNF vertegenwoordigen op het gebied van bebossing en het milieu in verschillende internationale fora. “

Assaf Karavani, Research and Outreach Coordinator bij de Bebossingsdivisie van KKL-JNF stelt: “JNF heeft redenen om trots te zijn op zijn betrokkenheid bij het schrijven, plannen en volgen van internationale beleidsdocumenten over bebossing en het milieu, waardoor ze in de praktijk kunnen worden toegepast bij het beheer van de bossen en open ruimten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. De realisatie door Israel van duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030, zoals gedefinieerd door de VN, plaatst KKL-JNF in lijn met de bebossingsdiensten van de meest ontwikkelde landen en promoot zijn branding als de leidende groene organisatie in Israel die betrokken is bij bebossing en het milieu in overeenstemming met internationale conventies.”

 

 

Privacyverklaring