dinsdag 19 maart 2019

Geschreven door Joanne Nihom

Veertien leerlingen en zes docenten van het Van Lodenstein College bezochten afgelopen februari Israel. Het hoogtepunt: een bezoek aan de Arava woestijn in het zuiden van het land, waar het Joods Nationaal Fonds (JNF) werk verricht.

 

 

Eén studieweek in Israel en de leerlingen van het Van Lodenstein College uit Amersfoort spreken alleen nog in superlatieven over het land.

“De reis is de mooiste die ik ooit heb gemaakt.”

“Het land is veel mooier dan ik had verwacht.”

“Prachtige plaatsen ontdekt, geweldige mensen ontmoet en genoten van de fantastische natuur.”

“De liefde van de Israeliers voor het land en voor elkaar raakt je hart.”

“Wat er in de Arava woestijn wordt bereikt, is een Gods wonder.”

 

Joods Nationaal Fonds

“Via een blog op de whatsappgroep van Christenen voor Israël en een aankondiging in het Reformatorisch Dagblad las ik over een informatieavond van het JNF in Apeldoorn”, vertelt Theo van Steenbergen, docent godsdienst. Samen met collega Robert Duiker, teammanager in de onderbouw, bezocht ik die avond. Het was onze eerste kennismaking met het JNF. We hoorden dat de organisatie zich al meer dan honderd jaar bezighoudt met de opbouw van Israel, miljoenen bomen plantte en tal van projecten op het gebied van waterhuishouding, land- en tuinbouw ondersteunt. Dat sprak ons aan. Na de avond legden we contact met Freddie Rosenberg, directeur van het JNF, en zo ontstond het idee om een ‘stukje’ JNF toe te voegen aan een studiereis die ons college al gepland had. We besloten onze reis uit te breiden met een bezoek aan de Arava woestijn en met de groep een boom te planten.”

 

Hatikva

Tijdens de eerste dagen van de reis bezocht de groep onder andere Jeruzalem, Nazareth en Massada. “In Jeruzalem zongen we het Hatikva, het Israelische volkslied, in een vol restaurant, in het bijzijn van alle personeelsleden. En in het noorden van Israel zongen we het Israelische volkslied voor een groep soldaten. Dat waren bijzondere momenten”, vertelt Theo. Ook een bezoek aan de Klaagmuur, net voordat de sabbat inging, maakte veel indruk. “Het was er druk met biddende mensen. Wat een vreugde en blijdschap, wat hing er een geweldige sfeer”, vertelt Cor, een van de leerlingen.

De laatste twee dagen bracht de groep door in de Arava. De leerlingen raken er niet over uitgepraat. “Wat de mensen daar tot stand brengen en wat het JNF er doet, is Gods belofte waarmaken dat de woestijn zal bloeien als een roos”, aldus Willianne. “Het was bijzonder om het met eigen ogen te zien.” Gezamenlijk plantten de leerlingen en docenten een acaciaboom. “Dat gaf ons het gevoel daadwerkelijk iets voor het land te doen.”

Pioniersgeest

Allen waren het erover eens dat de pioniersgeest in de Arava, de instelling van ‘geef nooit op’ een mooie en dierbare les is om mee terug te nemen naar Nederland. Cor: “In dat droge en hete gedeelte van het land wordt het onmogelijke mogelijk  gemaakt. Het is indrukwekkend te zien hoe de bewoners met zo weinig middelen zo veel kunnen bereiken; ze presteren het zelfs om zestig procent van de Israëlische groente-export te produceren.”

Arina: “In mijn vrije tijd werk ik bij een groenteboer. Ik vertelde mijn baas over de paprika’s, tomaten en allerlei fruit dat in de Arava woestijn verbouwd wordt.”

De ontmoeting met jongeren uit de Arava werd als een ander hoogtepunt ervaren. “Samen liepen we de woestijn in en vertelden elkaar over onze levens”, vertelt Cor. “Zij staan dicht bij de natuur, een actief en intens leven. In Nederland gaat het bij jongeren vooral om de sociale media. Het heeft me aan het denken gezet.” Een ander contrast met Nederland is de efficiëntie waarmee de bevolking, noodgedwongen, met water omgaat. Cor: “In Nederland sproei je gewassen en verspillen we veel water, in de Arava is water zo kostbaar, dat ze elke druppel gebruiken.” Nog een verschil dat Cor opviel. “In Nederland is het ecologische belang minder belangrijk dan het economische. In de Arava is hiervoor een goede balans gevonden.”

 

 

 

Solidariteit

De reis is voor het Van Lodenstein College nog maar het begin. “Als bijbelgetrouwe christenen zijn we rotsvast overtuigd van de waarheid van Gods beloften zoals Hij die aan Abraham, Isaak, Jacob en Israel heeft gegeven. In het ontstaan van de staat Israel en de opbouw daarvan, zien wij de hand van God en de vervulling van Zijn profetieën”, vertelt Theo. “We vinden het als school belangrijk om onze liefde voor Israel te delen en onze solidariteit met het Joodse volk te tonen. Wij geven onze leerlingen deze liefde mee en proberen tegelijkertijd een genuanceerder beeld van Israel te schetsen tegenover de vaak eenzijdige anti‑Israelberichten in de media. We zoeken nu naar wegen om het werk van het JNF meer onder de aandacht te brengen bij de achterban van onze school, om op die manier bij te dragen aan de opbouw van Israel. Bovendien willen we graag zoveel mogelijk onderlinge contacten opbouwen, zodat een aantal van onze leerlingen in de toekomst wellicht kunnen gaan studeren en/of werken in Israel. Een aantal leerlingen heeft video’s en werkstukken van de reis gemaakt, zodat we onze ervaringen ook met anderen kunnen delen.”

Voor de leerlingen is het terug in Nederland weer even aanpassen. “Bij aankomst in Israel voelde het wat onwennig, maar ik ging me steeds meer op mijn gemak voelen en nu heb ik zelfs heimwee”, aldus Marcelle. “Ik denk dat ik besmet ben met het Israelvirus. Ik ga zeker terug.”

Koop hier uw boom-rood

Koop hier uw boom-blauw

dinsdag 15 mei 2018

Geschreven door Joanne  Nihom

 

Margreeth Oldenhuis, voorzitter van de werkgroep Israël-Apeldoorn en Elsbeth Klaver uit Harderwijk, reisden door de Arava woestijn om JNF projecten met eigen ogen te zien. Mirit, een boerin uit de Arava die nauw met het JNF samenwerkt, gaf hun een rondleiding. Margreeth en Elsbeth delen hun ervaringen met ons.

Het JNF bereikt zo veel meer

“Iedereen die de Arava bezoekt, raad ik aan te beginnen bij het Vidor Visitor Center. Een prachtige start om te zien en te begrijpen hoe het leven in de Arava is. Daar is bijvoorbeeld een proefkas waar allerlei groenten en fruitsoorten worden gekweekt. Ik heb ook wat rondgereden in de buurt van het Vidor Visitor Centre en een aantal van de dorpen bezocht, zoals Paran. Wat bijzonder om de plaatselijke bevolking te ontmoeten en van hen persoonlijk te horen hoe ze hun leven in de woestijn ervaren. Ik ben al zo vaak in Israel geweest, ik ben de tel kwijtgeraakt, maar steeds weer word ik diep geraakt door het land en de mensen die er wonen.

Tijdens de JNF-avond in Apeldoorn in januari had ik al met de Arava kennis gemaakt, maar ik wilde het nu met eigen ogen zien. De realiteit is nog mooier dan ik dacht. Vooral het Onderzoek & Ontwikkelings Centrum (R&D) heeft diepe indruk op me gemaakt. Het is een relatief klein centrum, waar veel verschillende onderzoeken worden gedaan om de boeren in de Arava te ondersteunen. Het wordt voor hen steeds belangrijker om een diversiteit aan producten te produceren om zo risico’s te spreiden. Daarom doet het R&D onder andere onderzoeken om planten te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden voor de productie van vitamines of geneesmiddelen.

Het is ook indrukwekkend om bij het R&D studenten te ontmoeten vanuit de hele wereld. Het JNF steunt het R&D en de boeren in de Arava, maar eigenlijk gaat die steun veel verder. Zo nemen de studenten de kennis die ze hebben opgedaan mee naar hun thuislanden. Ook deelt het R&D haar kennis met onderzoekers uit de hele wereld. Het JNF praat niet alleen, maar onderneemt ook actie. Het was een mooi bezoek aan de Arava en een perfecte aanvulling op mijn reis door het land. Ik kan niet wachten om weer terug te gaan naar Israel.”

Margreeth Oldenhuis, voorzitter van de werkgroep Israël-Apeldoorn.

  

 

De boeren in de Arava worden ondersteund door ons Arava project. Wij ondersteunen het Arava project onder andere door de inkomsten van de JNF loterij, waarbij men een reis naar Israel kan winnen en de Arava zelf kan bezoeken. Daarnaast worden ook algemene giften gedaan voor het Arava project.

Morgen plaatsen wij het tweede deel van dit blog waarin Elsbeth Klaver haar ervaringen over de Arava met ons deelt.   

Mocht u willen, dan kunt u hieronder een donatie doen voor het Arava project waar u een certificaat voor ontvangt. Of u doet mee met onze 64 JNF loterij.

Loten bestellen

steun het Arava project

zondag 17 juni 2018

Geschreven door: Joy Kon

De Verenigde Naties heeft 17 juni verklaard tot ‘werelddag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte’. Dit om bewustwording van het probleem te vergroten en de bestrijding van woestijnvorming onder de aandacht te brengen. 


Kennis vergaren

Ver voor het concept ‘klimaatverandering’ voor het eerst werd benoemd, was Israel al lang bezig met het terugdringen van de woestijn. In een land dat grotendeels uit dorre gronden bestaat, is het beheren van woestijnland en het bestrijden van woestijnvorming een dagelijkse uitdaging. JNF is toonaangevend op dit gebied vanwege zijn intensieve investering in ecologische- en milieuprogramma’s ter bestrijding van woestijnvorming en het herstellen van aangetaste bodems. Zijn ervaring, praktische knowhow en kennis van technologieën in beheer van bossen, hergebruik van afvalwater en het voorkomen van bodemerosie kunnen als voorbeeld dienen in landen met soortgelijke gebieden van de wereld.

Met behulp van vrienden en donateurs wereldwijd doet het JNF in samenwerking met het Israelisch hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen onderzoek over woestijnvorming. Hiermee is gespecialiseerde kennis vergaard op gebied van bos beheer, onderzoek en monitoring, bodembescherming en biologische bestrijding van plagen.

 
De Negev woestijn voor (L) en na (R) inzet van JNF. foto: KKL-JNF foto archief
 
Koning Willem-Alexander waterreservoir (L) HaKoren waterreservoir (R). foto: KKL-JNF foto archief
 
Arava Research Institute

Kennis delen

Als gevolg van Israels uitstekende ervaring op dit gebied, zien veel landen Israel als gezaghebbend op ecologische kwesties. Onderzoekers uit de hele wereld zijn zeer geïnteresseerd in de methoden die Israel heeft ontwikkeld voor woestijn, bebossing en landbouw. JNF helpt landen met soortgelijke problemen met het aanpakken van klimaat bedreigingen ter bevordering van duurzame land- en bebossing.

 
Kennis wordt met boeren in Tukana, Kenia gedeeld.  (foto: youtube)

Zoals hoofd bosbouw David Brand van het KKL-JNF zegt: “Door de jaren heen heeft KKL-JNF geavanceerde technieken ontwikkeld voor het verzamelen van afvalwater in regio’s waar de neerslag laag is. Met dat water kunnen wij bomen laten groeien in lage dichtheid. Hoewel het niet leidt tot een dicht bos, schept het voor die gebieden ecologische voordelen, zoals schaduw en begrazing. Veel landen over de hele wereld leren van onze kennis over instandhouding van land, het tegengaan van woestijnvorming en het planten van bossen in droge en halfdroge gebieden.”


Internationale conferenties 

 

Wat men wellicht niet weet is dat de VN en JNF samenwerken op het gebied van milieu.

Het VN-Bossenforum (UNFF) is een intergouvernementeel forum voor bosbouwbeleid. Forumleden zijn alle VN-lidstaten, maar ook permanente leden, het secretariaat van het forum en verschillende organisaties op het gebied van bosbouw. Het Forum is in 2000 opgericht door de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC). De 13e zitting van het Forum die dit jaar in New York werd gehouden, was gericht op de uitvoering van het VN-strategische plan voor  bebossing (UNSPF) 2017-2030, met de nadruk op voedselzekerheid. De staat Israel is lid van VN-Bossenforum.  Zijn officiële vertegenwoordiger is JNF’s hoofd bosbouw Dr. David Brand.

Dr. David Brand: “We werken nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Israëlische delegatie bij de VN, met als doel ervoor te zorgen dat bossen gezond blijven voor zowel de huidige generatie als de volgende generaties. De deelname van het VN-Bossenforum maakt deel uit van de lopende activiteiten van de Land Development Authority, waarin senior professionals JNF vertegenwoordigen op het gebied van bebossing en het milieu in verschillende internationale fora. “

Assaf Karavani, Research and Outreach Coordinator bij de Bebossingsdivisie van KKL-JNF stelt: “JNF heeft redenen om trots te zijn op zijn betrokkenheid bij het schrijven, plannen en volgen van internationale beleidsdocumenten over bebossing en het milieu, waardoor ze in de praktijk kunnen worden toegepast bij het beheer van de bossen en open ruimten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. De realisatie door Israel van duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030, zoals gedefinieerd door de VN, plaatst KKL-JNF in lijn met de bebossingsdiensten van de meest ontwikkelde landen en promoot zijn branding als de leidende groene organisatie in Israel die betrokken is bij bebossing en het milieu in overeenstemming met internationale conventies.”

 

 

Privacyverklaring