dinsdag 8 september 2020

‘Ik vind het zo mooi dat het JNF concrete problemen oplost’, liet een van onze donateurs ons laatst weten. Misschien dat u daarom zo massaal reageerde op onze oproep om de bouw van drie JNF speeltuinen mogelijk te maken in de Beth Shean vallei, in het noorden van Israel. Hartelijk dank daarvoor!

45.000 euro was nodig om één speeltuin te bouwen. Dat doelbedrag is behaald dankzij uw donaties. De andere twee speeltuinen kunnen we financieren uit een nalatenschap die we mochten ontvangen.

Dankzij uw giften hebben kibboets Neve Ur, kibboets Gesher en moshav Yardena binnenkort een fijne speeltuin en sociale ontmoetingsplek voor kinderen en hun families. Vooral in armere gemeenten is hier een groot gebrek aan. Beth Shean is een sociaal-economisch achtergesteld gebied in de Israelische periferie. Juist in dit soort gebieden is het belangrijk dat kinderen een plek hebben waar ze zich veilig en geborgen voelen en waar ze buiten, in de natuur, omringd door groen, fijn kunnen spelen.

Naomi uit Moshav Yardena: ‘Ik heb drie jonge kinderen. Je hebt geen idee hoe blij we zijn dat de nieuwe speeltuin er komt. Ik heb gehoord dat het heel mooi wordt. Zonder het JNF en zijn donateurs was dit niet mogelijk geweest.’

Drie fantastische speeltuinen dankzij u. U maakt er veel kinderen heel erg blij mee. Namens hen en ons, nogmaals veel dank. We weten dat we altijd op u kunnen rekenen.

Dit project draagt bij aan de volgende, door de Verenigde Naties opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen:De speeltuinen vergroten de leefbaarheid en het welzijn van de lokale bevolking en zorgen ervoor dat álle kinderen, ook die uit armere gemeenschappen, een veilige speelplek hebben.