donderdag 24 juni 2021

Tijdens de lange hete zomers, waar Israël bekend om staat, ontstaan er jaarlijks ruim zeshonderd branden. Het beschermen van de door ons geplante bomen in deze periode is dan ook een groot onderdeel van ons werk. De JNF brandweermannen zetten zich dagelijks in om deze bosbranden zo snel mogelijk te blussen. Driehonderd brandweermannen en -vrouwen riskeren elke dag hiermee hun leven. Het is van levensbelang dat zij degelijk zijn toegerust om hun missie tot een goed einde te brengen.

JNF Brandbestrijdingssysteem

De noodzaak blijft
De zomers in Israël zijn warm en droog. Bomen en planten zijn daarom zeer ontvankelijk voor vuur. Als dan ook de wind in een bepaalde richting staat, kunnen branden spontaan ontstaan. De brandweer heeft speciale uitkijktorens, waarmee de gebieden in de gaten kunnen worden gehouden. Zodra een brand is gesignaleerd, gaat de JNF brandweer er als een razende naartoe om het vuur zo snel mogelijk te blussen. Deze branden brengen grote schade aan het ecosysteem en aan natuur- en landbouwgebieden. Maar ze zijn soms ook gevaarlijk voor de dorpen en kibboetsen in de buurt.

Danny Ben-David, onder andere verantwoordelijk voor het JNF brandweercorps: “Wij blussen niet alleen branden in de bossen, maar ook branden in de natuurreservaten, open gebieden en landbouwvelden. Als het leed is geleden, zijn wij veerkrachtig genoeg om de bossen en groene gebieden weer te herstellen. Soms duurt het tientallen jaren om een verbrand bos helemaal te rehabiliteren.”

Wil je helpen? Dat kan door te doneren, zodat de JNF brandweer de bossen kan beschermen en herstellen.