Help mee aan het herstel van het Ben Shemen Woud

In mei 2019 woedde in het Ben Shemen Woud, het centraal liggende en meest bezochte woud van het JNF, een allesverwoestende brand. 250 hectare bos ging in vlammen op.

Voor het herstel van dit bos is 3,8 miljoen sjekel nodig (net iets onder 1 miljoen euro).

Ja, ik help mee aan de opbouw van dit bos.

Liever rechtstreeks een gift overmaken?
Dat kan op rekeningnummer NL39 INGB 00000 20658 op naam van Stichting JNF onder vermelding van herstel Ben Shemen.

Privacyverklaring